|  | 

Grasica u zwierząt

Zespół Chediaka-Higashiego

Zespół Chediaka-Higashiego
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W tej postaci również występuje zwiększona skłonność do zakażeń, połączona z anomalią obojętnochłonnych leukocytów zawierających duże ziarnistości. Choroba dziedziczy się jako cecha autosomalna, recesywna. Z dalszych objawów klinicznych występują zaburzenia barwnikowe skóry z częściowym albinizmem, neuropatia, oczopląs połączony ze światłowstrętem i hepatosplenomegalia. Śmierć zwykle następuje przed 5 rokiem życia. Leukocyty mają zdolność fagocytozy, przy obniżonej aktywności bakteriobójczej, co prawdopodobnie zależy od wadliwej struktury błon komórkowych, w tym również lizosomów. White (1967) sugeruje, że duże ziarnistości występujące w leukocytach są zmienionymi lizosomami.

ZASADOWICA METABOLICZNA
Ten rodzaj zasadowicy powstaje wskutek utraty jonów wodorowych, albo zatrzymania zasad w ustroju. Ze względu na łatwość wydalania zasad przez nerki (zdolność wydalania zasad jest ok. 3 razy większa niż jonu wodorowego) – stosunkowo trudno dochodzi do wystąpienia zasadowicy. Poza tym wyjściu 3 jonów potasu z komórki towarzyszy wejście 2 jonów sodu i jednego jonu wodorowego – co prowadzi do zasadowicy płynu zewnątrzkomórkowego. Zgodnie z równaniem Hendersona-Hasselbalcha zasadowicę cechuje: zwiększenie stężenia HC03, zwiększenie pH powyżej 7,44 (w stanie zdekompensowanej zasadowicy) i odczynowe zwiększenie pC02 (lub stężenie H2C03).

zespol-chediaka-higashiego

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Dietetyk to też lekarz

    Dietetyk to też lekarz

    Ktoś kiedyś powiedział, że dobry dietetyk jest jak dobry lekarz. Człowiek bowiem często unikając lekarza, udaje się do dietetyka, mówiąc mu, jakie problemy ma (oczywiście zdrowotne). Dietetyk zatem musi rozpoznać chorobę lub boleść pacjenta i skierować go na odpowiednie leczenie poprzez dietę. Specjalista tego gatunku nie przepisze nam antybiotyków, ale zaleci zmianę przyzwyczajeń żywieniowych. Jeśli

  • Problemy z alkoholem

    Problemy z alkoholem

    Alkohol jest wrogiem bardzo wielu z nas. Nie chodzi tutaj jednak o to, że niektórym ludziom nie smakuje lub jest zbyt drogi. Są to bowiem naprawdę bardzo błahe powody do tego, aby uznawać go za swojego przeciwnika. Są jednak ludzie, którzy trakcją owy napój w taki sposób z konieczności. Bywa, że jesteśmy uzależnieni od niego,