|  | 

Choroba thomsena

Węzły chłonne i śledziona

Węzły chłonne i śledziona
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Węzły chłonne i śledziona należą również do narządów krwiotwórczych. Narządy te składają się z grudek złożonych z małych limfocytów dookoła aktywnych centrów rozmnażania. Szybkość proliferacji w tych centrach jest mniejsza niż w grasicy. Schemat budowy zrazików węzła chłonnego i śledziony przedstawiają ryc. 103 i 104. Podczas gdy obce antygeny wywołują tylko minimalne zmiany w grasicy, w węzłach chłonnych i śledzionie występują bardzo silne zmiany, polegające na znacznym powiększeniu tych narządów ze znacznym zwiększeniem liczby podziałów mitotycznych. W wyniku różnicowania się powstają duże ilości małych, „uczulonych” (w stosunku do określonego antygenu) limfocytów, biorących udział w obydwu reakcjach odpornościowych, tj. komórkowej i humoralnej.

W tym okresie w drogach chłonnych wyprowadzających, węzła chłonnego znajdujemy duże ilości limfocytów, nie pochodzących jednak z danego węzła chłonnego, lecz z krwi, gdyż badania z testowaniem dzielących się komórek za pomocą tymidyny znakowanej trytem wskazują, że zaledwie 1% komórek jest wyznakowanych. Badania te wykazały ponadto, że większość nowo utworzonych limfocytów w ośrodkach rozmnażania pod wpływem kontaktu z antygenem rozpada się i jest wykrywana w makrofagach w postaci ciałek wtrętowych. W ośrodkach rozmnażania wykrywano również małe ilości immunoglobulin, jednak dotąd nie jest pewne, czy są one zsyntetyzowane na miejscu, czy też dostały się tutaj z krwiobiegu.

Przypuszcza się, że ośrodki rozmnażania są przede wszystkim ośrodkami tworzenia komórek pamięci immunologicznej, tj. komórek, które po ukończeniu reakcji odpornościowej na dany antygen pozostają w ustroju i w przypadku ponownego dostania się tego samego antygenu do ustroju wywołują przyspieszony i zwiększony odczyn drugiej reakcji, będący podstawą uznania tego odczynu za swoisty.

wezly-chlonne-i-sledziona

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Bieganie i pływanie, czyli wysiłek na co dzień

    Bieganie i pływanie, czyli wysiłek na co dzień

    Jeśli zależy nam na ładnej sylwetce oraz na tym, by cieszyć się zdrowiem przez długi okres naszego życia, nie możemy zapominać o uprawianiu sportu. Jeśli nawet mamy kilkanaście minut każdego dnia warto je poświęcić na ćwiczenia ogólnorozwojowe. Dobrym rozwiązaniem jest wybieranie takich sportów, które nie są nadmiernie intensywne, a jednocześnie pozwalają na odpowiednią dawkę ruchu

  • Pokrzywka

    Pokrzywka

    Pokrzywka Pokrzywka to zespół chorób skóry, które nie zostają zdefiniowane w sposób jednolity. Podstawowym objawem jest bąbel pokrzywkowy, czyli wykwit wznoszący się ponad poziom skóry, najczęściej barwy różowej lub jasnoczerwonej o gładkiej powierzchni. Towarzyszy mu także obrzęk oraz uczucie swędzenia , a w skrajnych przypadkach nawet bólu. Pokrzywka jest w zasadzie powszechnym problem, który dotyka