|  | 

Grasica u zwierząt

Skurcz mięśnia

Skurcz mięśnia
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Skurcz mięśnia powstaje dzięki aktywnemu przesuwaniu się względem siebie włókien aktyny i miozyny. W obecności ATP, głowy miozyny przylegają do włókien miozyny, nie mając kontaktu z włóknami aktyny. Dzięki temu mięsień jest zwiotczały i rozciągliwy. W nieobecności ATP głowy miozyny się wysuwają i wchodzą w kontakt z włóknami aktyny – dzięki temu występuje stan naprężenia mięśnia (rigor). W obecności aktyny (interakcja) aktywność ATP-azowa głów miozyny wielokrotnie wzrasta.

Ebashi i wsp. wykazali istnienie specjalnego układu zwiotczającego mięśnie, składającego się z troponiny i tropomiozyny. Białka te wykryto na tej podstawie, że wysoce oczyszczone preparaty miozyny i aktyny były niewrażliwe na dodatek jonów wapnia i dopiero dodanie odrzuconych frakcji białkowych przywracało wpływ jonów wapnia na aktomiozynę. Troponina i tropomiozyna łączą się tylko z nie posiadającymi ATP-azy włóknami aktyny – stąd spełniają one rolę mechanizmu zabezpieczającego aktywację ATP-azy w głowach miozyny. Hamujący wpływ tropomiozyny i troponiny znosi stężenie jonów wapnia lO”5. Dzięki cyk-licznemu łączeniu się i odłączaniu (interakcji) głów miozyny z aktyną dochodzi do przesuwania się tych włókien względem siebie, czego rezultatem jest skurcz mięśnia.

Istotną rolę w skurczu mięśnia przypisuje się obecnie zmianom kon- , formacyjnym białek. Monomery aktyny mogą być „zwrócone od”, lub „do” głów miozyny. W pozycji „od” nie reagują one z głowami miozyny mimo obecności ATP, natomiast w pozycji „do” reagują. Nowsze badania wykazały, że czynnikiem regulującym są jony wapnia. Okazało się, że troponina posiada dwa miejsca wiążące wapń, jedno o silnym i drugie o słabym powinowactwie. Połączenie wapnia z miejscem o silnym powinowactwie troponiny powoduje pozycję „od”, uniemożliwiającą interakcję aktyny z głowami miozyny, i dopiero nadmiar wapnia łączący się z miejscem o słabym powinowactwie troponiny powoduje pozycję „do”, umożliwiającą .reakcję, czyli skurcz mięśnia. Okazało się, że jedna cząsteczka troponiny w połączeniu z cząsteczką tropomiozyny mogą spowodować pozycję „do” 7 monomerów aktyny.

skurcz-miesnia

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Dietetyk to też lekarz

    Dietetyk to też lekarz

    Ktoś kiedyś powiedział, że dobry dietetyk jest jak dobry lekarz. Człowiek bowiem często unikając lekarza, udaje się do dietetyka, mówiąc mu, jakie problemy ma (oczywiście zdrowotne). Dietetyk zatem musi rozpoznać chorobę lub boleść pacjenta i skierować go na odpowiednie leczenie poprzez dietę. Specjalista tego gatunku nie przepisze nam antybiotyków, ale zaleci zmianę przyzwyczajeń żywieniowych. Jeśli

  • Problemy z alkoholem

    Problemy z alkoholem

    Alkohol jest wrogiem bardzo wielu z nas. Nie chodzi tutaj jednak o to, że niektórym ludziom nie smakuje lub jest zbyt drogi. Są to bowiem naprawdę bardzo błahe powody do tego, aby uznawać go za swojego przeciwnika. Są jednak ludzie, którzy trakcją owy napój w taki sposób z konieczności. Bywa, że jesteśmy uzależnieni od niego,