|  | 

Reakcja arthusa

Regulacja nerkowa – wydalanie H+ przez nerki

Regulacja nerkowa – wydalanie H+ przez nerki
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W trakcie buforowania wraz z wydalaniem C02 przez płuca – dwuwęglan, jako najważniejszy składnik buforu węglanowego zostaje zużyty – jego regeneracja może nastąpić jedynie w takich narządach, które są zdolne do wydalania jonu wodorowego. Odbywa się to przede wszystkim w cewkach nerkowych, gdzie obecność anhydrazy węglanowej ułatwia powstawanie jonów wodorowych i węglanowych w myśl wzoru: H20 + C02 ^ H2C03 ^ HCO3 + H+, dzięki czemu nerka może wydalać w sposób nieprzerwany jon wodorowy powstały w toku przemiany materii. Dla zabezpieczenia równowagi elektronowej następuje najpierw absorpcja Na+ z NaHC03 ze światła cewki, który przez wymianę z jonem wodorowym daje kwas węglowy, dysocjujący na C02 i wodę. C02 przenika do wnętrza komórki i ulegając uwodornieniu do kwasu węglowego i następnie dysocjacji, dostarcza HC03 dla buforu węglanowego (por. ryc. 115). Dalsze zobojętnianie odbywa się przez bufory, zawarte w moczu pierwotnym (cewkowym). 10 do 30 mval/24 godz. jonów wodorowych ulega zobojętnieniu przez układ buforowy fosforanowy (do 86% wydalanego H+). Ilość jonu wodorowego, związanego w postaci NaH2P04 stanowi tzw. kwasowość miareczkową moczu. Na każdy wydalony jon wodorowy w cewce nerkowej regeneruje jeden jon HC03 we wnętrzu komórki cewkowej. Silne kwasy z niską stałą dysocjacji, podczas transportu w obrębie ustroju łączą się z kationami – natomiast w nerce ulegają zbuforowaniu przez amoniak, który w tym wypadku stanowi lokalnie działający układ: NH3 + H~ NH4+. Im bardziej przesunięta jest równowaga tego układu w prawo, tym niższe pH. Amoniak powstaje w komórkach cewkowych zdolnych do wydalania jonu H+ z glutaminy przy udziale glutaminaz I i II i tworzy kationy NH4+, zdolne do zobojętniania anionów silnych kwasów. W warunkach fizjologicznych 2/3 do 3/4 wszystkich jonów H+ ulega wydaleniu jako sprzężone z NH3, podczas gdy resztę, tj. V4 do V3 stanowi miareczkowa kwasowość moczu (związana z buforem fosforanowym). Również w tym mechanizmie dochodzi do regeneracji ekwimolarnych ilości HCO^. Całość tych zagadnień przedstawia ryc. 115.

regulacja-nerkowa-wydalanie-h-przez-nerki

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Zdrowie na co dzień

    Zdrowie na co dzień

    Dzisiejsze czasy, jeśli chodzi o nasze zdrowie i ogólne podejście do niego, wpływają na nas niezwykle negatywnie. Bardzo prosto możemy to zauważyć chociażby za pomocą naszego trybu życia, który jest niezwykle niezdrowy. Często nie śpimy wyznaczonej liczby godzin, nie jadamy śniadań ani żadnych ciepłych posiłków, wciąż się gdzieś spieszymy i nie mamy na nic czasu.

  • Objawy Niedoczynności Tarczycy

    Objawy Niedoczynności Tarczycy

    Objawy Niedoczynności Tarczycy NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY – NA POMOC TARCZYCY Niedoczynność tarczycy to schorzenie spowodowane brakiem odpowiedniej liczby hormonów tarczycy u człowieka. Choroba ta rozwija się bardzo długo i potajemnie. Początkowe sygnały mogą świadczyć o pojawieniu się zupełnie innej choroby, w niczym nie przypominającej niedoczynności tarczycy. Niedoczynność tarczycy, objawy: można wyróżnić dwie fazy choroby. W pierwszym