|  | 

Odczyn arthusa

Reakcja antygen-przeciwciało

Reakcja antygen-przeciwciało
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Bardzo interesujące są badania sił wiążących cząsteczki antygenu z przeciwciałem. Ogólnie przyjmuje się że są to słabe wiązania nieko’walencyjne, przede wszystkim siły van der Waalsa, oraz w mniejszym stopniu siły jonowe lub wiązania wodorowe. Fakt, że główną rolę w tym wiązaniu mają siły van der Waalsa, będące siłami krótkiego zasięgu (wielkość ich pozostaje w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do siódmej potęgi odległości), a ponadto nadmierne zbliżenie powoduje odpychanie — pociąga za sobą warunek, by reagujące powierzchnie antygenu i przeciwciała ściśle sobie odpowiadały (ryc. 28).

Ostatnio zagadnienie zmian konformacyjnych reagujących makrocząsteczek zostało szczególnie dobitnie podkreślone. Ogólnie przyjmuje się, że w przebiegu reakcji następuje szereg zmian konfiguracyjnych reagujących cząsteczek, które warunkują prawidłowy przebieg reakcji aż do jej ukończenia, po czym cząsteczka spełniająca rolę enzymu wraca do pierwotnej konformacji, umożliwiającej odbywanie się reakcji na nowo. Przypuszczalnie również po dokonanej reakcji z antygenem przeciwciało wraca do konformacji wyjściowej, umożliwiającej odbycie reakcji z następną cząsteczką antygenu. Poza tym wykazano, że cząsteczki białka mają prawdopodobnie możliwość dostosowania swej konformacji do substratu. Badając tworzenie kompleksów antygen-przeciwciało z owo-transferryną i Fe-transferryną wykazano, że w tych warunkach tworzą się prawie wyłącznie kompleksy antygen-przeciwciało z owo- -transferryną. Zjawisko to — wobec identyczności budowy transferryny – tłumaczy się w ten sposób, że Fe-transferryna tworzy cząsteczki bardziej sztywne i dlatego nie reaguje ona z białkiem, podczas gdy owo- -transferryna – tworząc cząsteczki bardziej podatne na odkształcenia – przybiera pod wpływem antygenu taką postać, która ułatwia dokonanie reakcji antygen-przeciwciało.

reakcja-antygen-przeciwcialo

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Przepuklina rozworu przełykowego – jak sobie z nią radzić?

    Przepuklina rozworu przełykowego – jak sobie z nią radzić?

    Przepuklina rozworu przełykowego jest bardzo nieprzyjemną dolegliwością. Jej leczenie polega na niwelowaniu objawów, gdyż medycyna nie jest w stanie usunąć przyczyny tej choroby. Pomóc jednak może odpowiednia dieta i właściwa masa ciała. Chorobę tę można rozpoznać dzięki wielu objawom. Przejawia się ona bowiem poprzez suchość w ustach, zgagę, odbijanie, niemiły zapach z ust, duszności, zachrypnięty

  • Objawy Parkinsona

    Objawy Parkinsona

    Objawy Parkinsona PARKINSON – GDY CIAŁO ODMAWIA POSŁUSZEŃSTWA Problemy z poruszaniem, zaburzenia ruchowe występujące w różnych partiach ciała – to może być choroba Parkinsona. Jeśli osoba z Twojej rodziny bądź najbliższego otoczenia wykazuje tego typu skłonności, nie lekceważ jego stanu. Parkinson, objawy: sygnały nadchodzącej choroby pojawiają się już na wiele lat przed jednoznacznym zdiagnozowaniem schorzenia.