|  | 

Reakcja arthusa

Grasica

Grasica
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Rola grasicy w różnicowaniu komórek immunologicznie kompetentnych została wykazana na podstawie następujących przesłanek: W rozwoju filogenetycznym pełny rozwój reakcji immunologicznej występuje równocześnie z rozwojem grasicy jako samodzielnego narządu. Tymektomia, dokonana tuż po urodzeniu, u wielu gatunków powoduje zanik odczynowości immunologicznej w zależności od tego, w jakim stadium rozwojowym znajduje się grasica w chwili urodzenia. U świnki morskiej rozwój grasicy jest już ukończony przed urodzeniem i dlatego zwierzęta te nie są wrażliwe na tymektomię dokonaną w okresie okołoporodowym. Natomiast myszy i szczury, u których grasica dojrzewa dopiero w kilka dni po urodzeniu, są bardzo wrażliwe na ten zabieg. Hipoplazja grasicy w zespole Nezelofa i aplazja w zespole di Georgia z następowymi zaburzeniami odczynów immunologicznych są dowodem, że również u człowieka grasica odgrywa istotną rolę w procesie dojrzewania komórek immunologicznie kompetentnych.

Grasica rozwija się w okresie życia płodowego i w chwili urodzenia stanowi duży narząd, który rośnie i utrzymuje się do okresu pokwitania płciowego, po czym zanika. Zanik grasicy w tym okresie nie jest jednak kompletny, czego dowodem jest to, że po całkowitym usunięciu grasicy u dorosłych zwierząt również występują pewne objawy ubytkowe w zakresie odczynów odpornościowych. Dojrzała grasica składa się z komórek dwojakiego pochodzenia: w centrum zrazika występują komórki nabłonkowo-siateczkowe pochodzenia entodermałnego, natomiast na obwodzie zrazika występują komórki limfoidalne pochodzenia mezenchymalnego. W centrum grasicy występują ponadto tzw. ciałka Hassala, które stanowią prawdopodobnie skupienia cylindrycznie ułożonych komórek nabłonkowo-siateczkowych. W odróżnieniu od grasicy dojrzałej grasica płodowa składa się wyłącznie z komórek typu nabłonkowo-siateczkowych. Schemat budowy grasicy przedstawia ryc. 102.

Występujące w obwodowej części zrazika grasicy komórki limfoidalne wchodzą tutaj permanentnie z prądu krwi i następnie opuszczają grasicę przechodząc ponownie do prądu krwi. Podczas pobytu tych komórek w grasicy dokonuje się pierwszy etap różnicowania się komórek macierzystych w komórki immunologicznie kompetentne. Najlepszym dowodem tego procesu jest to, że u zwierząt napromienionych śmiertelnymi dawkami promieni rentgenowskich limfocyty ze szpiku są zdolne do repopulacji wszystkich narządów limfoidalnych, łącznie ze szpikiem, natomiast komórki z grasicy zdolne są do repopulacji już tylko śledziony i węzłów chłonnych, ale nie szpiku. Ponieważ u tymektomizowanych zwierząt występuje prawie zupełny brak limfocytów, przypuszcza się, że do zadań grasicy należy również zaopatrzenie ustroju w odpowiednią pulę limfocytów (komórek immunologicznie kompetentnych).

grasica

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Zdrowie na co dzień

    Zdrowie na co dzień

    Dzisiejsze czasy, jeśli chodzi o nasze zdrowie i ogólne podejście do niego, wpływają na nas niezwykle negatywnie. Bardzo prosto możemy to zauważyć chociażby za pomocą naszego trybu życia, który jest niezwykle niezdrowy. Często nie śpimy wyznaczonej liczby godzin, nie jadamy śniadań ani żadnych ciepłych posiłków, wciąż się gdzieś spieszymy i nie mamy na nic czasu.

  • Objawy Niedoczynności Tarczycy

    Objawy Niedoczynności Tarczycy

    Objawy Niedoczynności Tarczycy NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY – NA POMOC TARCZYCY Niedoczynność tarczycy to schorzenie spowodowane brakiem odpowiedniej liczby hormonów tarczycy u człowieka. Choroba ta rozwija się bardzo długo i potajemnie. Początkowe sygnały mogą świadczyć o pojawieniu się zupełnie innej choroby, w niczym nie przypominającej niedoczynności tarczycy. Niedoczynność tarczycy, objawy: można wyróżnić dwie fazy choroby. W pierwszym