|  | 

Odczyn arthusa

Fagocytoza

Fagocytoza
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Pierwszym etapem jest immunoadherencja, polegająca na łączeniu się kompleksów antygen-przeciwciało na nieimmunizowanych komórkach. Ten proces odgrywa ważną rolę w odporności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej. Dla immunoadherencji komórek fagocytujących są niezbędne Cl,4,2 i 3. Receptory leukocytów dla przeciwciał cytofilnych, inaczej gamma-G nie wymagają aktywacji C. Następny etap polega na wchłonięciu obcego materiału po jego połączeniu z receptorami komórki i przy udziale czynników osoczowych, z których najważniejsze jest przeciwciało typu gamma-G, powodujące opsonizację fagocytowanej substancji. Cl,4,2 i 3 wspomagają proces wchłaniania. Sam proces wchłaniania wymaga energii pochodzącej z glikolizy leukocytów. Wreszcie ostatnim etapem fagocytozy jest trawienie. Rola wszystkich komponent C jest podkreślana w tym procesie.

Ewolucyjne pochodzenie immunoglobulin
Interesujący problem przedstawia ewolucyjne pochodzenie immunoglobulin. Ciekawą sugestię w tym względzie wysunęli Hill i wsp. (ryc. 112), którzy na podstawie analizy sekwencji aminokwasów łańcuchów immunoglobulin przyjęli, że prekursorowy łańcuch polipeptydowy, złożony ze 110 reszt aminokwasowych, przez podwojenie dał pierwotny łańcuch lekki złożony z 220 reszt aminokwasowych, który uległ następnie zróżnicowaniu w łańcuch kappa i lambda. Z kolei pierwotny łańcuch lekki przez podwojenie dał pierwotny łańcuch ciężki, złożony z 440 reszt aminokwasowych, który uległ następnie zróżnicowaniu w łańcuchy a, -¡, n, 5 i e, W związku z tym należy nadmienić, że pewne mechanizmy humoralne jeszcze przed rozwojem płodowym grasicy (np. komórki krwiotwórcze płodowej wątroby) po przeszczepieniu są zdolne produkować gamma-globuliny (przeciwciała) przeciw erytrocytom owcy. Dalsze badania wykazały, że komórki limfoidalne wczesnych okresów rozwojowych jeszcze przed ich różnicowaniem się w grasicy są już zdolne do wytwarzania pewnych pierwotnych łańcuchów immuglobulin, jednak rozszerzenie zasięgu ich syntezy jest możliwe dopiero pod wpływem dojrzewania w grasicy.

fagocytoza

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Przepuklina rozworu przełykowego – jak sobie z nią radzić?

    Przepuklina rozworu przełykowego – jak sobie z nią radzić?

    Przepuklina rozworu przełykowego jest bardzo nieprzyjemną dolegliwością. Jej leczenie polega na niwelowaniu objawów, gdyż medycyna nie jest w stanie usunąć przyczyny tej choroby. Pomóc jednak może odpowiednia dieta i właściwa masa ciała. Chorobę tę można rozpoznać dzięki wielu objawom. Przejawia się ona bowiem poprzez suchość w ustach, zgagę, odbijanie, niemiły zapach z ust, duszności, zachrypnięty

  • Objawy Parkinsona

    Objawy Parkinsona

    Objawy Parkinsona PARKINSON – GDY CIAŁO ODMAWIA POSŁUSZEŃSTWA Problemy z poruszaniem, zaburzenia ruchowe występujące w różnych partiach ciała – to może być choroba Parkinsona. Jeśli osoba z Twojej rodziny bądź najbliższego otoczenia wykazuje tego typu skłonności, nie lekceważ jego stanu. Parkinson, objawy: sygnały nadchodzącej choroby pojawiają się już na wiele lat przed jednoznacznym zdiagnozowaniem schorzenia.